Casemanager

Een werkgever schakelt een casemanager in wanneer hij wil dat zijn uitgevallen werknemer door een externe deskundige begeleid wordt. Met als doel: een optimale werkhervatting. Onderliggende doelen kunnen zijn: communicatie verbeteren, positieve motivatie bereiken, burn-out oplossen, bemiddelen in meningsverschillen, helderheid krijgen in de problematiek; de oorzaak ervan en oplossing ervoor.

Een casemanager begeleidt dus de werknemer en adviseert de werkgever.

In het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en mogelijk de eisen die de verzuimverzekeraar of Arbo stelt is een casemanager veelal aangewezen.

Wanneer een werkgever overweegt om een externe casemanager in te schakelen is altijd vooraf overleg mogelijk.

Prijsopgaaf na overleg.