Counselor psychosynthese

Een counselor is een adviseur, begeleider, sparing partner bij persoonlijke vragen of problematiek. Hij helpt om door middel van sessies tot inzichten, antwoorden, oplossingen te komen. Dit kan zowel het werk betreffen als andere privéproblematiek. Zoals relatie, motivatie, keuzeproblemen, voldoening, zingeving.

Psychosynthese is een school in de psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli. Assagioli was een leerling van Freud en een tijd- en studiegenoot van Jung. Waar Freud vooral uitgaat van de driften, onderscheidt Assagioli ook hogere niveaus van het onbewuste. Waar Freud door (langdurige) analyse tot de basis van het probleem wil doordringen, hecht Assagioli veel waarde aan de ‘synthese’, aan het samenvoegen van wat is geanalyseerd, aan het gaan inzien van verbanden, aan het bewust worden van het geheel. Zingeving en spiritualiteit zijn basisbegrippen. Assagioli ging als psychiater niet op de eerste plaats op zoek naar de afwijking, maar naar hetgeen een mens in zijn leven tegenkomt en hoe daar zin en de betekenis aan te geven.

Psychosynthese helpt mensen te kiezen, weer meester te worden over hun eigen leven, bewust te worden van hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Prijsopgaaf na overleg.