Register arbeidsdeskundige

Een register arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld om de arbeidsmogelijkheden van een (gedeeltelijk) uitgevallen werknemer te onderzoeken. In de eerste plaats bij de eigen werkgever en, wanneer dat niet haalbaar blijkt, ook buiten het eigen bedrijf. Aan het eind van twee jaar ziekte zal een werknemer meestal een WIA-uitkering bij het UWV aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of al het mogelijke is gedaan om tot werkhervatting (intern en/of extern) te komen. Mocht bij zo’n UWV-beoordeling blijken dat er bij één jaar ziekte geen arbeidsonderzoek is geweest naar de re-integratiemogelijkheden, dan zal het UWV (vrijwel standaard) de werkgever een sanctie opleggen van nog één jaar loon doorbetalen.

Het doel van een arbeidskundig onderzoek is -naast het voorkomen van een onnodige sanctie- te adviseren met betrekking tot de mogelijkheden van een werkhervatting. Het houdt adviezen in voor zowel werkgever als werknemer. Naast de verplichtingen in het kader van de WVP kan een werkgever elk moment dat hij dit nuttig acht een arbeidskundig onderzoek inzetten.

Prijsopgaaf na overleg.